top of page

Vår historie

Gjødsel AS ble startet i 1988 av jærbøndene Martin Refve og Thore Refve sammen med bonde og handelsmann Arne Stangeland.

 

Det hele startet med at de tre bøndene på reiser i utlandet hadde sett at gjødsel produsert i Norge av den gang Norsk Hydro, nå Yara,  ble solgt langt billigere i andre land enn her hjemme, men ingen i utlandet ville selge Norsk Hydro gjødsel da de var redde for å miste forhandler- eller importørstatusen. Derfor ble det i oppstarten valgt å satse på gjødsel fra Pertwee Landforce, en uavhengig privat gjødselprodusent i England.

Tungt regelverk

I oppstarten var det fokus på mekanisk blandet gjødsel hvor hovedtanken var å produsere gjødsel som var tilpasset jorda og hva som skulle dyrkes, samt hvilken avling man forventet. Men med norsk regelverk og STIL (Statens Landbrukstilsyn, nå Mattilsynet) sin holdning til importgjødsel var det en utfordrende prosess å få dem med på en lemping i regelverket for å tillate gjødsel som ble tilpasset jorda. Holdningen var at gjødselen skulle ha mest mulig likt innhold som Norsk Hydro sin, og det var ikke lett å få til. Dette var den første motstanden og hinderet vi møtte.

Tvil om kvaliteten

Det neste var de etablerte forhandlerne rundt om i landet (i første rekke Felleskjøpet) som sådde tvil om kvaliteten i produktet som ble importert. Det var som om de ikke ville erkjenne at engelsk landbruk også hadde kvalitetskrav til innsatsvarer i landbruket. Faktum var at vi opplevde et vel så stort fokus på optimal gjødsling i England som i Norge. Mens vi på den tiden i Norge hadde 4-5 gjødseltyper som skulle passe til samme hva du dyrket og hvor du drev, hadde vår leverandør i England flere hundre forskjellige blandinger om året for å tilpasse jordanalyser og vekst art.

Bidrar til billigere gjødsel.

Vi hadde lenge ment at både Norsk Hydro og deres forhandlere hadde tatt en altfor høy pris for gjødselen til norske bønder. Da vi for aller første gang annonserte vår importgjødsel var vår pris 500 kroner rimeligere pr tonn enn Felleskjøpet. Bare dager etter reduserte Felleskjøpet Rogaland & Agder prisen med 350 - 400 kroner, men kun i området hvor vi startet opp. Etterhvert som vi fikk forhandlere rundt om i landet reduserte Norsk Hydro og/eller deres forhandlere prisene deretter. Samtidig ble det sådd tvil om både oss som leverandør og produktet vi importerte.

For å demme opp for denne skepsisen ble det igangsatt forsøk og samarbeid med flere forsøksringer for å påvise at gjødselen holder det den lover. Forsøk med sammenligning opp mot Norsk Hydro sin gjødsel viste at det var ingen forskjell i avlingen.

Nå har det gått mer enn 30 år siden oppstarten og argumentasjonen mot produktene og oss har roet seg. De etablerte forhandlerne rundt om i landet selger nå selv importgjødsel, noe som sier at kvaliteten er god nok. Prisforskjellene er heller ikke de samme lenger.

Kunder som har handlet gjødsel hos oss sier de alltid har spart penger, og selv de som ikke handler av Gjødsel AS har spart store summer bare på grunn av vår tilstedeværelse.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!

Billigst gjødsel får du om du handler fra oss! Ta kontakt på telefon eller e-post!

bottom of page